شاملو و فروغ در ساحت «اسیر سیاست»

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، محمدطاهر شیراوند در کتاب “اسیر سیاست» به کنکاش در شعرهای این دو شاعر سرشناس معاصر از دو منظر انتقاد و اعتراض پرداخته است.

نویسنده در این کتاب، پس از ارائه‌ تصویری از احمد شاملو و فروغ فرخزاد، انتقاد و اعتراض در آثار این دو نفر؛ از منظر انتقاد و اعتراض سیاسی، اجتماعی، انتقاد و اعتراض نسبت به سنت، نسبت به تباهی ارزش‌ها و انتقاد و اعتراض نسبت به خویشتن خویش را بررسی کرده است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: ” اگرچه نفس هنر، خود به خود در هنرمند تعهد ایجاد می‌کند، یعنی تعهد نسبت به خود هنر، اما در بعضی هنرمندان تعهد دیگری نیز ایجاد می‌کند که تعهد به اجتماع و انسان و انسانیت است و معمولاً هنرمند متعهد به این نوع هنرمندان اطلاق می‌شود. به عبارتی به‌قول روژه باستید، دیگر مدت‌هاست دریافته‌ایم که هنر یک بازی ساده‌ی شخصی بی‌نتیجه نیست، بلکه بر زندگی جمعی انسان‌ها اثر می‌گذارد و می‌تواند سرنوشت جوامع انسانی را دگرگون کند. اما این نکته یکی از جنبه‌های مسئله است. جنبه‌ی دیگر این است که باید از خود بپرسیم، آیا این رابطه دوسویه نیست و آیا هنر خود یک فرآورده‌ی زندگی جمعی انسان نیست و سرنوشت آن وابسته به سرنوشت جوامع انسانی نیست؟»

کتاب “اسیر سیاست»، اثر محمدطاهر شیراوند در 295 صفحه و به‌بهای 22 هزار و 500 تومان توسط نشر آرادمان منتشر شده و قرار است در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه شود.