چیستی حقیقت وحی از دیدگاه فلاسفه

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، حقیقت وحـی از جمله موضوعاتی است که در ادیان آسمانی جایگاه خاصی دارد. در این میان عارفان، فیلسوفان و متکلمان در ادیانی همچون اسلام و مسیحیت، در برهه‌های مختلف در تحلیل حقیقت وحی اندیشیده‌اند. یکی از ضرورت‌های موجود، بازخوانی و تحلیل نظرات حکما و عرفا و متکلمان اسلامی در این زمینه است. وجود برخی عبارات در متون اندیشمندان اسلامی پرسش‌هایی به وجود آورده است و برخـی روشنفکـرها از این طریق نقد‌هایی را در این‌باره مطرح کرده‌اند.

کتـاب “حقیقت وحی با تأکید بر دیدگاه فلاسفه» رویکـردی فلسفـی دارد، امـا به اقتضـای برخی موضوعـات، به رویکردهای کلامی و عرفانی نیز توجه شـده است. هدف مولف آن است که با رویکردی جامع‌نگـر، ساحت‌هـای معرفتی مختلف را در کنـار هم قرار داده و در یک روش دیالکتیکی به گفت‌وگوی انتقادی بپردازد.

در فصل‌های مختلف، به شکل تدریجـی و در فصـل نهایی و جمـع‌بندی، مبانی و دلایل اندیشمندان مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و در نهایت با روش تلفیقی، پوسته‌ها و هسته‌های نظرات و دیدگاه‌های مختلف از یکدیگر متمایز شده است.

نخستین چاپ کتاب “حقیقت وحی با تأکید بر دیدگاه فلاسفه» نوشته محمدحسن یعقوبیان در 343 صفحه به بهای 25 هزار تومان از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.