Category: Business

«پیله و پروانه» سر از بازار کتاب درآوردند

«پیله و پروانه» سر از بازار کتاب درآوردند

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، این مجموعه که نخستین مجموعه ‌شعر باتمان‌غلیچ است، توسط نشر مدیا راهی بازار نشر شده است. این کتاب حاوی غزل‌ها، ...