آثار کهن ادبی را به جای کتاب‌های مُد روز مطالعه کنید

دکتر علیرضا حسینی بهشتی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس به خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: ترجیح می‌دهم که افراد کتاب‌هایی را درباره ادبیات کهن بخوانند تا برخی از کتاب‌ها که یک مدت به عنوان مُد روز تبلیغ می‌شوند. ضمن اینکه فکر می‌کنم مترجمان ما باید با تنوع و استقلال نظر بیشتری به انتخاب آثار برای برگرداندن به زبان فارسی اقدام کنند.

وی افزود: تصور می‌کنم در کتاب “بنیاد نظری سیاست» سخنانی بیان شده که قابل تامل است و در جوامع چند فرهنگی شرحی از مبنای اخلاقی فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاسی در جوامعی که به لحاظ فرهنگی یکپارچه نیستند، ارائه می‌کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: کتاب حاضر در دو بخش اصلی فراهم شده است. بخش نخست به بررسی اندیشه‌های مک‌اینتایر، تیلور و ولرز درباره تفاوت فرهنگی اختصاص دارد. در بخش دوم آرای برخی نظریه‌پردازان لیبرال و نظریه‌پردازان دیگری چون رولز، رز، کیملیکا بررسی و تبیین می‌شود و با مقایسه‌ای میان نظریه‌های مندرج در متن به پایان می‌رسد.

نگاهی به کتاب “بنیاد نظری سیاست»

در سطوری از کتاب درباره هدف نهایی مولف آمده است: “امروزه تقریبا هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که بتواند مدعی داشتن اجتماعی به لحاظ فرهنگی همگن باشد. گوناگونی فرهنگی پدیده‌ای است که حتی اگر ارزشمند هم شمرده نشود، یک واقعیت انکارناپذیر و محوناشدنی است که اثرات گسترده خود را بر ساختارها و رفتارهای هر اجتماع برجای گذاشته و می‌گذارد. پرسش بنیادینی که پیش می‌آید این است که در اجتماع سیاسی که دارای هویت‌های فرهنگی مختلف است و اعضای آن پیرو گفتمان‌های دینی، اخلاقی و فلسفی گوناگون هستند، فرآیند تصمیم‌گیری‌های سیاسی چگونه باید تنظیم شود که در عین احترام به این تفاوت‌ها، همزیستی مسالمت‌آمیز شهروندان آن نیز امکان‌پذیر گردد؛ بدین منظور، کاوش برای فهم بنیان‌های نظری سیاست در چنین اجتماعاتی ضروری می‌نماید.

کتاب حاضر تلاش می‌کند از طریق بررسی مناظره لیبرال‌ها و جامعه‌گرایان، پاسخ‌های داده شده به این پرسش را به آزمون بگذارد. در این راستا، نظریه‌ها‌ی ارائه شده از سوی السدیر مک‌اینتایر، چارلز تیلور و مایکل والزر از جامعه‌گرایان، و جان رالز، جوزف رز و ویل کیملیکا از لیبرال‌ها در سه محور مفهوم “خود»، مبانی اخلاقی سیاسی و سیاست تفاوت فرهنگی تجزیه و تحلیل شده است.»

چاپ دوم کتاب “بنیاد نظری سیاست در جوامع چند فرهنگی» تالیف علیرضا حسینی‌بهشتی در 312 صفحه، شمارگان 1100 نسخه و به قیمت 22 هزار تومان از سوی انتشارات ناهید روانه بازار نشر شده است.