ترجمه‌ای از مهم‌ترین اثر هگل

خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا): آشنایی ایرانیان با هگل شاید از 70 سال فراتر نرود، آن هم در خلال آشنایی با مارکسیسم بود که نام هگل به عنوان یکی از فیلسوفانی که کارل مارکس از او تاثیر گرفته، شنیده می‌شد، نه بیشتر. اثر هگل بود اما آثارش نه.

آثار هگل در طول 60 سال زندگی او، از چهار عنوان کتاب(پديدارشناسي روح، علم منطق، عناصر فلسفه حق و داير‌ةالمعارف علوم فلسفي) تجاوز نکرده، اما هنوز، آنطور که بایسته است، امکان مواجهه مستقیم با آراء هگل از طریق نوشته‌های خود او میسر نشده است. ترجمه‌هایی که از سوی برخی مترجمان صورت گرفت اما هیچ‌یک نتوانست نظر کارشناسان را به خود جلب کند.

از نگاه هگل‌شناسان یا حتی هگل‌خوانده‌ها، در واقع در طول این سال‌ها هیچ ترجمه‌ای که هم بتواند وفادار به اندیشه‌های این فیلسوف باشد و هم مخاطب را از اطناب و سختی‌های متن او عبور دهد، تحقق پیدا نکرده است. برای همین هم آشنایی ما با هگل، همواره با میانجی بوده است.

با این‌‌ همه مهم‌ترین اثر هگل، ترجمه جدیدی در اسفند 1395 را به خود دید؛ ابراهیم ملک‌اسماعیلی، “دانش پدیدارشناسی روح» یا همان فنومنولوژی روح هگل را ترجمه کرده است.

موسسه انتشارات نگاه این ترجمه را در هزار نسخه و به بهای 42 هزار و 500 تومان روانه بازار کتاب کرده است.